Yoga för integration

Integrationsyoga – ett Sevaprojekt – ett sätt att möta glädjen

Birgitta Hedman har tillsammans med Anna Cato startat integrationsyoga på Yogainstitutet i Karlstad. Här redovisar vi hur vi arbetat med det under två år, vad vi har lärt oss, hur det har spridit sig och vilka positiva effekter vi ser av det. Hur skapar vi egentligen den förändring vi vill se i vårt samhälle? Hur kan du själv bidra?

Birgitta Hedman – Professional Teacher Trainer, Anna Cato – KRI Level 1 Instructor