Sat Nam Rasayan

SAT NAM RASAYAN – YOGISK HEALING

The Art of Healing – med Annika Waldenström
Prova på Sat Nam Rasayan – den yogiska healingtekniken.
Kom och låt dig få fördjupa din närvaro och inre stillhet!
Sat Nam Rasayan är en healingteknik för alla.
Sat Nam Rasayan ger dig:
• kraftfulla redskap för att hela andra.
• en känsla av lugn och tillfredsställelse i ditt liv.
• ett enkelt sätt att närma dig meditation.
• förmågan att möta känslor & tankar utan att låta dem styra dig.

Yogi Bhajan lät oss förstå att alla kundaliniyogalärare behöver kunna Sat Nam Rasayan. Att kunna omfamna djup närvaro och inre stillhet är en ovärderlig tillgång, i alla lägen i livet, vare sig du är kundaliniyogalärare eller inte. Du är varmt välkommen precis som du är, yogavan eller helt ovan!

Sat Nam Rasayan utbildningen som löper över ett år startar i Stockholm den 21-22 november, i Umeå den 17-18 december, samt i Karlstad och Oslo.