Hälsofrämjande arbetsplatser och yogisk stresshantering

Workshop Hälsofrämjande arbetsplatser och yogisk stresshantering

Den psykiska ohälsan i arbetslivet är en utmaning nationellt, regionalt och lokalt. Enligt statistik från Försäkringskassan har antalet startade sjukskrivningar inom ångest- och stressyndrom ökat med 110 procent mellan 2011 och 2016 (nästan 50 000 personer). Linda Öhman är kundaliniyogalärare med en fil kand i folkhälsovetenskap som arbetat inom HR i 11 år. Sedan 2016 leder hon folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget. Projektet trampar upp nya stigar för att vända den negativa trenden av psykisk ohälsa i arbetslivet genom att utveckla ett systematiskt främjande arbetsmiljöarbete. I projektet har en ny forskningsbaserad hälsofrämjande metod tagits fram. Verktygen i metoden ger chefer och medarbetare konkret stöd i hur de kan arbeta för att främja en god hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatser. Under workshopen får du ta del av den nya hälsofrämjande metoden samt få nya idéer till hur yogiska tekniker kan få en självklar plats på våra moderna arbetsplatser som en strategi för människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa, uppnå välbefinnande och livskvalité.

Linda Öhman, Nynäshamn, är kundaliniyoga- och meditationslärare samt coach med en fil kand i folkhälsovetenskap som arbetat inom HR i 11 år. Hon är specialiserad på hälsofrämjande arbetsplatser och stresshantering. Sedan 2016 leder hon folkhälsoprojektet Jaget, laget och uppdraget. Projektet trampar upp nya stigar för att vända den negativa trenden av psykisk ohälsa i arbetslivet genom att utveckla ett systematiskt främjande arbetsmiljöarbete. Vid sidan av sitt arbete som projektledare bygger hon upp sitt företag Hälsopromotion med visionen att forma framtidens folkhälsa. Hälsopromotion handlar om processen att få människor att öka kontrollen över och förbättra sin hälsa. Yoga och meditation är tekniker i denna process. Linda har egen erfarenhet av att använda kundaliniyogans verktyg för att komma i balans efter en livskris och utmattning. Hon har gått Level 2 Vitalitet & stress och Overcoming Cold Depression & Preventing Burnout med Shanti Shanti Kaur. 
www.hälsopromotion.se