Föreläsning Psykiatri och yoga, hjärnan och magen

Föreläsning Psykiatri, yoga, hjärnan och magen

”En föreläsning om hur allt hänger samman, kropp och själ  i allmänhet och hjärna och tarm i synnerhet”?   En workshop om stress, tarmhälsa och inflammation kopplat till psykisk ohälsa som utgår från mångårig klinisk erfarenhet och aktuell forskning och med ett stort utrymme med frågor.”

”Kroppen är den största delen, med ett litet hål för själen” *

Ann Christine Fredman, Två-barnsmamma, KRI-certifierad Kundaliniyogalärare,  medicinskt ledningsansvarig överläkare med specialistkompetens  i psykiatri, 26 års erfarenhet som läkare och med ett särskilt intresse för och kunskap om ADHD och Autismspektrumtillstånd. Forskare inom ADHD och kroppslig sjukdom. Grundare av företaget Fredman Conscience. Utbildare inom diagnostik och behandling av ADHD för psykiater och sjuksköterskor mfl. Utbildare i västerländsk anatomi, fysiologi och psykiatri för blivande yogalärare. Mediyogainstruktör och i höst färdig  EFTI certifierad Shinrin Yoku (Skogsbad) Therapy guide. Håller kurser på Masesgården. 

* från bokstaven K i Pyttans A-B- och C-D-lära (1896) av J A G Acke, Albert Engström, Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Birger Mörner. ”