Tre-delad andning för hälsa!

Kundaliniyoga, hand i solnedgången

Meditation i solnedgång

Tre-delad andning för hälsa, energi och utstrålning
Enkel andningsövning som är bra paus under dagen
Sitt bra på stol eller på golvet, rak rygg, lyft bröstkorgen litet. Nacklås på. Sätt samman händerna, höger hand närmast dig. Inandning: genom munnen i tre delar (1 sek/del=3 sek) och vid varje drag in krama ihop händerna och släpp sedan efter. Skapa en puls av tryck ihop och släpp.
Utandning: genom näsan i 1 sekund, då vilar händerna ihop.
Tid: 3 minuter upp till 15 minuter.
Avslutning: 1) andas in, pausa andningen i 15-20 sek. spänn greppet och alla muskler. Ger energi till ditt nervsystem. Kanonandning ut.
2) andas in, pausa andningen i 15-20 sek. spänn greppet och alla muskler. Hela du blir till en stålstaty. Kanonandning ut.
3) andas in, pausa andningen i 15-20 sek. Gör ingenting, bara pausa. Vanlig andning ut.
Slappna av och sitt kvar en stund, lyssna inåt!