Yoga som stöd vid psykisk ohälsa

Yvonne har arbetat inom psykiatrin i många år inom olika områden då ett stort intresse finns att jobba med människor med psykisk ohälsa. De senaste åren arbetat i ett konsultteam med specialistsjuksköterskor och psykiater som vänder sig ut till andra kliniker som t.ex specialistmödravården, neurolog – och infektionskliniken. Under de senaste åren utbildade sig Yvonne till yogalärare i Kundalini- och gravidyoga för att kunna använda sig av andra verktyg och komplement till traditionell behandling, såsom medicinsk yoga och yoga inspirerande övningar. Har nyligen startat gravidyoga med gravida kvinnor som ingår i perinatal-psykiatriska konsultteamet på Karolinska i Huddinge där bland annat barnmorskor, psykiatriker och Yvonne ingår.

Yvonne Thysell, Certifierad kundaliniyoga lärare, Instruktör i gravidyoga och meditation, Specialistsjuksköterska i Psykiatri

”Det är med stor entusiasm som jag jobbar med dessa kvinnor och ser redan nu hur teamet har/ kan hjälpa kvinnor att kunna hantera nedstämdhet, ångest, oro och även förlossningsrädsla på ett bättre sätt. ”

”Yoga och meditation hjälpte mig att kunna hantera stress och spänningshuvudvärk på ett sätt som gjorde att mitt intresse för Kundaliniyoga växte, utan den hade jag inte varit där jag är idag med mer insikter och framförallt med en ökad livskvalité och en inre harmoni”

Top