Föreläsning Psykiatri och yoga i vardagen

Föreläsning Psykiatri i vardagen: ”ADHD/Autismspektrumstörning (ASD) och utmattningsdepression – Yoga som medel för bättre stresshantering?!” 
80 % av vuxna patienter med ADHD på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning har annan psykiatrisk diagnos, tex autismspektrumstörning, depression (ofta av utmattningskaraktär), ångestsyndrom och missbruk liksom en ökad risk för fetma, död pga olyckor och kriminalitet. Forskning pågår om koppling för ökad risk även för annan ”kroppslig sjukdom” och ADHD föreligger .  Är ökad stresskänslighet och svårigheter att reglera energinivåer och känslouttryck orsaken? Hur kan man leva ett bra liv med ADHD/ASD?  Kan yoga hjälpa?   En workshop som utgår från mångårig klinisk erfarenhet och aktuell forskning just och med stort utrymme med frågor.

Ann Christine Fredman, läkare, specialist inom psykiatri.  Två-barnsmamma, erfaren läkare, specialist i psykiatri i allmänhet och ADHD och Asperger i synnerhet. Forskare inom ADHD och kroppslig sjukdom. Utbildare inom diagnostik och behandling av ADHD för psykiater och sjuksköterskor. Utbildare i västerländsk anatomi, fysiologi och psykiatri för blivande yogalärare, och Mediyogainstruktör. Tema: ”ADHD/Asperger och utmattningsdepression”.

Top